Psycholog

W naszym przedszkolu obserwację psychologiczną prowadzi mgr Renata Juszczyńska -absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Psychologia.  Ukończyła także szkolenia z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży(CBT), Studium Interwencji Kryzysowej i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Uczestniczy w szkoleniu na Psychoterapeutę i Doradcę Systemowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Kryzysowym Telefonie 116 123, Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym oraz Gumisiowym Przedszkolu.  Prowadziła terapię rodzinną oraz zajmowała  się terapią traumy dziecięcej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i grup wsparcia dla rodziców i dzieci. Aktualnie pracuje w przedszkolach, zajmuje się także diagnozą psychologiczną dzieci  min.: gotowości szkolnej.  Prowadzi konsultacje rodzinne. W naszym przedszkolu współpraca z psychologiem nie ogranicza się jedynie do obserwacji zachowań dzieci, ale obejmuje również konsultacje i szkolenia dla rodziców, wsparcie metodyczne dla nauczycieli oraz aktywne formy warsztatów dla przedszkolaków. Zapraszamy w poniedziałki od 13.00 do 17.00 oraz w środy 8.00-9.00.