Nasi nauczyciele

mgr Magdalena Kacperska – nadzór administracyjny, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jestem absolwentką Wydziału Ekonomicznego SGGW w Warszawie o specjalizacji zarządzanie. Od roku 2007 jestem członkiem Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Macierzysza, początkowo pełniąc funkcję sekretarza, a następnie v-ce prezesa zarządu, a obecnie prezesa zarządu. Byłam współinicjatorem tworzenia przedszkola w Macierzyszu i jestem emocjonalnie bardzo związana z tym miejscem. W latach 2010- 2016 pełniłam funkcję dyrektora placówki. Od września 2016 w związku z przekształceniem placówki w publiczną pełnię nadzór administracyjny z ramienia organu prowadzącego przedszkole. Nadzoruję organizację, gospodarkę finansową i personalną przedszkola oraz współrealizuję podstawowe cele placówki.  Ukończyłam również edukację wczesnoszkolną na Wydziale Pedagogiki UKSW w Warszawie oraz Studia Podyplomowe z zakresu Pedagogiki Specjalnej.

W ludziach cenię otwartość, przebojowość, optymizm oraz wiarę w siebie. Każdy człowiek jest dla mnie wielkim odkryciem. W życiu uwielbiam zmiany, poniważ tylko one pozwalają na doskonalenie rzeczywistości.

Na co dzień jestem mamą 8-letniego Maciusia i maleńkiej Marianny, którzy bez wątpienia są inspiratorem i natchnieniem moich działań i pomysłów.


mgr Wioletta Górzewska –  nauczyciel wychowania przedszkolnego /grupa Biedronki/
Jestem pedagogiem resocjalizacyjnym oraz nauczycielem wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Pracuję z dziećmi od siedmiu lat- wcześniej w szkole podstawowej. W pracy w przedszkolu skupiam się na tym, aby dzieci w poczuciu bezpieczeństwa mogły się wszechstronnie rozwijać i zdobywać nowe doświadczenia. Każdą wolną chwilę poświęcam swojej rodzinie. Lubię podróże, sport, taniec i dobrą książkę.


mgr Anna Wawrzkiewicz -nauczyciel wychowania przedszkolnego /grupa Jeżyki/

Jestem absolwentką WSPZNP. Ukończyłam dwa kierunki o specjalizacji pedagogika przedszkolna oraz pedagogika wczesnoszkolna. Posiadam również dodatkowe kwalifikacje kierownika/opiekuna wycieczek i kolonii.

Z dziećmi pracuję od 5 lat. W codziennej pracy wykorzystuję umiejętności nabyte z szeregu szkoleń kursów takich jak metoda Klanzy, w której liczy się taniec, śpiew i dobra zabawa.

Jestem uśmiechniętą i kreatywną nauczycielką. Stawiam sobie coraz to wyższe cele by podnosić Swoje kwalifikacje. Moją pasją jest aktorstwo i teatr, które wykorzystuję w pracy z dziećmi.

Wolne chwile dzielę pomiędzy sportem, a dobrą książką.


 lic. Agnieszka Łuczak-Milewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego /Jeżyki/


mgr Violetta Wagner – nauczyciel wychowania przedszkolnego /grupa Jeżyki/

Jestem absolwentką Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie o kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna – tytuł licencjacki oraz Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – tytuł magisterski.
Pragnę w swojej pracy zawodowej tworzyć domową atmosferę, która sprzyja rozwojowi i edukacji dzieci. Jestem osobą otwartą, komunikatywną, ciepłą, z dużym entuzjazmem i zapałem do pracy z dziećmi, jak i do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez kursy i warsztaty mające na celu osiągnięcie kolejnych stopni awansu zawodowego. Jako nauczyciel staram się zgłębić własną naturę, ponieważ w tym zawodzie narzędziem jestem ja sama. W wolnych chwilach spędzam czas z przyjaciółmi. Uwielbiam dobrą książkę oraz kino polskie.


mgr Izabela Muszyńska – nauczyciel wychowania przedszkolnego /grupa Sówki/

Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną im.Janusza Korczaka w Warszawie na kierunku Pedagogika Przedszkolna z Logopedią. Jestem osobą otwartą i komunikatywną z dużym zapałem do pracy z dziećmi oraz do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez różnego rodzaju kursy i szkolenia. Praca pedagoga jest moją pasją i dostarcza mi nowych doświadczeń i wyzwań. Prywatnie jestem mamą 6-letniego Kacpra i 3-letniej Mai,dzięki roli mamy na dzieci patrzę nie tylko z perspektywy nauczyciela. Każda wolną chwilę poświęcam rodzinie oraz pogłębianiu wiedzy z zakresu swojej pracy zawodowej.

______________

mgr Agata Chruścińska nauczyciel wychowania przedszkolnego /grupa Sówki/

Jestem absolwentką WSP ZNP w Warszawie, gdzie ukończyłam kierunek: pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną oraz pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną. Już podczas studiów podjęłam pracę w przedszkolu w charakterze pomoc nauczyciela. Obecnie jestem nauczycielem kontraktowym i rozpoczęłam awans zawodowy na II stopień awansu zawodowego.  W naszym Przedszkolu prowadzę najstarszą grupię Sówki.

Zawód, który wykonuje interesował mnie już w dzieciństwie. Bardzo lubię pracę z dziećmi, ponieważ dostarcza mi ona codziennie nowe doświadczenia oraz dużo satysfakcji. Lubię kiedy każdy dzień jest inny i przynosi coś nowego. Staram się być zawsze uśmiechnięta i pogodna oraz serdeczna, aby nasze przedszkole było najlepszym „miejscem na ziemi”. W wolnym czasie lubię odpoczywać, podróżować i oglądać komedie. Bardzo lubię zwierzęta.


Małgorzata Bożyk – Asystent Nauczyciela Wychowania Przedszkolnego

Jestem absolwentką 5-letniego Liceum Medycznego nr 1 w Warszawie. Swój dyplom zawodowy uzyskałam na oddziale pediatrii szpitala dziecięcego przy ul. Działdowskiej 1.

W ostatnich latach pracowałam jako opiekunka dziecięca  oddając się temu zajęciu z wielką pasją –  albowiem niezwykle twórcze i  radosne jest  „odkrywanie z małym człowiekiem wielkich spraw tego świata na nowo”. Moim napędem do pracy jest chęć pomagania innym i opiekowania się nimi – ta cecha jest niezbędna zarówno w zawodzie pielęgniarki jak i opiekunki. Pracując na stanowisku pomocy nauczyciela w naszym przedszkolu, ogromną wagę przywiązuję do czynności opiekuńczych oraz do wdrażania u  dzieci  prawidłowych zasad higieny  i żywienia.

Prywatnie jestem mamą dwóch studentek . Mam wiele pasji, z których najważniejsza to muzyka – razem z mężem i przyjaciółmi tworzymy grupę muzykującą . Druga z nich to wędrówki po Karkonoszach i odkrywanie tajemnic Dolnego Śląska.