Logopeda

W naszym przedszkolu zajęcia logopedyczne prowadzi mgr Agnieszka Gola – nauczyciel, logopeda pracujący od wielu lat w przedszkolach i szkołach na terenie Warszawy.  W okresie IX-X odbywają się w przedszkolu przesiewowe badania logopedyczne. Zostają nimi objęte wszystkie dzieci. Na poczatku października rodzice otrzymują pisemną informację, czy ich dziecko zostało zakwalifikowane na zajęcia logopedyczne czy też nie. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na zajęcia logopedyczne zostają zaproszeni na indywidualne spotkanie z logopedą celem omówienia wyników badań przesiewowych oraz ustalenie dalszego postępowania logopedycznego.
Dzieci uczestniczą w zajęciach indywidualnych lub w mniejszych grupach 2-4 osobowych. Czas trwania zajęć wynosi od 15 do 30 minut. Po zajęciach indywidualnych dzieci przynoszą materiał językowo – obrazkowy do utrwalania przez rodzica z dzieckiem w domu. Zajęcia logopedyczne –  to rozmowa z dzieckiem, wspólne oglądanie i nazywanie obrazków, robienie śmiesznych minek do lusterka i gry logopedyczne. Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 9.00-12.00 oraz piątki godz. 9.00-12.00.