Ramowy rozkład dnia

7.00-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola.   Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy tematyczne w   kącikach zainteresowań.

8.00-8.20

Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy   ruchowe, ćwiczenia i zabawy rytmiczno-ruchowe. Zabawy integrujące zespół   dziecięcy.

8.20-8.30

Przygotowanie do śniadania

8.30-9.00

Śniadanie I

9.00 – 9.30

Realizacja zajęć dydaktycznych z całą   grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego

9.30 – 10.30

Zabawy dowolne służące realizacji   pomysłów dzieci

10.30 – 10.45

Drugie śniadanie

10.45 – 11.45

Spacery, zabawy dowolne na świeżym   powietrzu, zabawy na sprzęcie przedszkolnym. W przypadku złej pogody, zabawy   z „colorado”, ćwiczenia i zabawy ruchowe z użyciem piłek, szarf, woreczków   itp.

11.45 – 12.00

Przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30

Drugie danie

12.30 – 12.45

Czynności samoobsługowe: mycie ząbków,   przygotowanie do relaksacji

12.45 – 13.15

Realizacja projektu „Cała Polska czyta   dzieciom”, odpoczynek przy książce, słuchanie bajek i opowiadań nauczyciela,   słuchanie muzyki w tym muzyki poważnej

13.15 – 14.15

Zabawy dowolne   w sali, zajęcia dodatkowe wg zainteresowań dzieci, zabawy dydaktyczne,   ćwiczenia graficzne i grafomotoryczne, utrwalenie piosenek i wierszyków.

14.15 – 14.30

Zabawa ruchowa, przygotowanie do posiłku

14.30 – 14.45

Pierwsze danie-zupa

14.45 – 17.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, zabawy   w ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy   ruchowe ze śpiewem, zabawy integrujące zespół dziecięcy